Basis Cursus Nederlands A1-A2

De basiscursus is bedoeld voor mensen die nog geen Nederlands spreken. In korte tijd leer je op een praktische en leuke manier de taal spreken, bijvoorbeeld door spelletjes en oefeningen met muziek. Je leert hoe de grammatica in elkaar zit en bouwt aan je woordenschat. Maar je leert ook de taal van de straat, veelgebruikte uitdrukkingen. Daarnaast gebruikt Joost Weet Het! veel oefeningen die kleine conversaties ('small talk') stimuleren. Want ook buiten de klas moet je kunnen en durven spreken! Op een prettige manier raak je vertrouwd met de Nederlandse taal.

De basiscursus A1 is de beste voorbereiding op het examen in de ambassade van het land waar je vandaan komt. Om te slagen voor het examen in het thuisland moet je op het onderdeel spreken niveau A1 halen.

Ondersteuning op afstand

Mensen die in het buitenland zijn en behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen zich met de computer voorbereiden op het examen in het thuisland. Je krijgt extra opdrachten mee die je kan downloaden van internet. Ze worden door ons gecorrigeerd en van commentaar voorzien zodat je zelf verder kan leren. Hiervoor krijg je toegang tot de EDUEXTRASITE® (Zie leren op afstand).

De basiscursus Nederlands leidt je op voor niveau A1 van het raamwerk NT2 van de Europese Commissie. Deze cursus sluit aan op de vervolgcursus A2 van Joost Weet Het!

Als je deze cursus hebt gedaan kun je op een basisniveau nederlands spreken. Wat leer je?

Luisteren: Je kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen, als mensen langzaam spreken.

Spreken: Je kan meedoen aan een eenvoudig gesprek, als mensen langzaam en duidelijk spreken.

Lezen: Je kan eenvoudige namen en zinnen lezen, bijvoorbeeld op posters en in een catalogus.

Schrijven: Je kan korte eenvoudige notities of een persoonlijk bedankbriefje schrijven

Cursusprogramma

Schrijf je hier in!